دانلود مصاحبه کای با Elle Korea

دانلود مصاحبه جونگین با مجله Elle Korea همراه با زیرنویس فارسی ❤️🧸

🕊 زیرنویس فارسی با همکاری دو تیم “اوه سهون فنز و سیلور اوشن
🕊 استفاده از زیرنویس فارسی تنها با لینک اصلی و ذکر منبع مجازه 💕

Continue reading

دانلود ولاگ Ravi’s Secret Counseling Center با کای

دانلود ولاگ “مرکز مشاوره مخفی راوی | Ravi’s Secret Counseling Center” با جونگین همراه با زیرنویس فارسی 💛🧸

🕊 زیرنویس فارسی با همکاری دو تیم “اوه سهون فنز و سیلور اوشن
🕊 استفاده از زیرنویس فارسی تنها با لینک اصلی و ذکر منبع مجازه 💕

Continue reading

KAI Interview for Seoul Fashion Week

قسمت اول با زیرنویس فارسی اضافه شد

دانلود مصاحبه جونگین به عنوان “سفیر جهانی هفته مد سئول” همراه با زیرنویس فارسی ❤️🧸

🕊 زیرنویس فارسی با همکاری دو تیم “اوه سهون فنز و سیلور اوشن
🕊استفاده از زیرنویس فارسی تنها با لینک اصلی و ذکر منبع مجازه 💕

Continue reading

EXO Members VLogs

 قسمت دوم KAIst با زیرنویس فارسی اضافه شد

دانلود ولاگ‌های چانیول، بکهیون و کای در چنل یوتیوب شخصیشون با زیرنویس فارسی چسبیده💕😍

🕊 زیرنویس فارسی با همکاری دو تیم “اوه سهون فنز و سیلور اوشن

Continue reading